Condicions de compra

 
La contractació de la inscripció a aquest esdeveniment esportiu suposa l´acceptació del reglament de la prova i de les següents condicions:
 • Al fer clic en el botó Enviar del formulari de la pàgina web, vostè autoritza la cessió de les seves dades personals enviades
 • La cessió d'aquestes dades representa l'autorització al Club Esquí Berguedà per a tractar-les, d'acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d'11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l'àmbit propi del Club Esquí Berguedà, per a poder dur a terme les funcions que té encomanades segons els seus Estatuts, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal o d'informació sobre les persones.
 • 3. Un cop acceptada la inscripció, no se’n retornarà l’import. Només s'admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins 48 hores abans del tancament del període d´inscripció que figura en el reglament de la prova. Les modificacions s’hauran d’enviar per mail a info.retrotrobada@gmail.com.
 • I al mateix temps declaro que:
  1. Accepto el Reglament d'aquesta cursa
  2. Que em trobo, o el meu representat/da es troba, en condicions físiques adequades per poder participar a la prova
  3. Que no pateixo, o el meu representat/da no pateix, malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se i perjudicar greument la salut, al participar en aquesta prova
  4. Assumeix-ho els perills i riscos derivats de la meva participació, o del meu representat/da, en aquest esdeveniment
  5. En el cas que el/ la participant tingui entre 14 i 18 anys d'edat, cal el consentiment per escrit del pare, mare o tutor el qual s'haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal
  6. L´Organitzador es reserva el dret de modificar el programa de l´esdeveniment